Utekontakten i BodøKontaktinformasjon
Om Utekontakten
 

 

Brosjyre (1 MB)

Utekontakten grunnsyn (1 MB)


Utekontakten har vært i Bodø siden 1973. I over 40 år har vi arbeidet for og med ungdommer i Bodø. Vi kan mye om ungdom og vi liker ungdom.

 

Utekontakten er et tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år som bor i Bodø kommune.

Vi vet at ungdom vil bli sett, hørt og respektert. Vi tror at ungdom opplever det nettopp slik i møte med Utekontakten. Vi bygger vår kontakt med ungdom på tillit, at vi har tid til dere, at vi skal være tilgjengelig og at det vi gjør og sier er troverdig.

De fleste ungdommene som kommer til oss vil snakke med voksne som forstår dem, støtte dem og selvfølgelig hjelpe til slik at ting kan bli bra.

Utekontakten er voksne sosialarbeiderere som arbeider med å hjelpe ungdom som trenger noen å snakke med  for å finne ut av vanskelig ting, eller trenger praktisk hjelp, f.eks. med jobbsøknad, få kondomer og brosjyrer og mye mye mer.

Ungdommene som oppsøker Utekontakten kan ha det vanskelig i forhold til f.eks. skole, familie, venner, seksualitet, følelser, er deprimerte, spiseforstyrrelser, vært utsatt for overgrep, stiller strenge krav til seg selv, er bekymret for seg selv eller andre om egen eller andres rusbruk, seksuell legning, ensomhet, mobbing og mange, mange andre ting. Noen ganger vet man ikke hva som er galt - alt er bare vanskelig og tungt. Da hjelper det å snakke med noen som kan lytte.

Utekontakten har taushetsplikt og har i utgangspunktet ikke lov til å gå videre med det ungdommen forteller. Men hvis et problem er så alvorlig at det kan gå ut over liv og helse må en sosialarbeider bryte taushetsplikten. Da skal ungdommen informeres og få si hva den mener. 

Utekontakten oppsøker ungdom der ungdom vanligvis oppholder seg. Det kan være i Glasshuset, på en ungdomsklubb, utenfor en kiosk, på skolen osv. Når vi er ute for å treffe ungdommer er det for at ungdommer skal bli kjent med oss og vite hva vi kan gjøre for ungdom.

Når vi ikke er ute og oppsøker ungdom er vi å finne på vårt kontor. Kontoret til Utekontakten ligger i Parkveien 51 (Parkveien barnehage, stort gult trehus) like i nærheten av Gimle aktivitetssenter. Hvis du vil komme inn og slå av en prat i sofaen vår, kan kan du  ringe, sende en sms eller sende e-post slik at vi kan gjøre en avtale. Se hjem.

Ønsker du kontakt klikk øverst på siden.

 
«Tilbake  
  Tips en venn
 
Powered by: mpPublish